Stichting Keukentafel (KvK 67507379) hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Stichting Keukentafel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

Download hier onze privacy verklaring.